Ontstaan van de LENTmark

In 2010 toen de bouw in Lent/Nijmegen-Noord stilviel, vanwege de crisis, konden jongeren die een opleiding deden in de bouw of het diploma net op zak hadden, niet aan werk of een stage komen.

Het ROC, het UWV werkbedrijf, NVOB cultuurfonds en Royal Haskoning  besloten een ontwerp te maken  om deze jongeren werkervaring op te laten doen. De gemeente Nijmegen stelde grond en subsidie beschikbaar en Pepijn Sluiter, architect, tekende het ontwerp. Koen Vrielink werd aangesteld als begeleider van het bouwproces. In een jaar tijd bouwden er ongeveer 30 jongeren onder begeleiding van werkmeesters aan de toren. Het was lastig een definitieve bestemming voor de uitkijktoren te vinden. Totdat ik eind 2015 mijn plan bedacht om een horeca voorziening te starten in deze markante toren. Horeca voor de wijk nijmegen noord die inmiddels een explosieve groei doormaakt.

Het beeld wat uiteindelijk de vormgeving van de toren bepaald heeft, zijn stokstaartjes die met de ruggen naar elkaar toe over het landschap kijken.